Et bedre liv som høysensitiv

Gjennom en coachingprosess ønsker jeg å hjelpe deg til et bedre liv som høysensitiv <3

Som høysensitiv er det viktig å bli kjent med seg selv slik at du kan ta kontroll over dine egne tanker og følelser. Det vil gi deg indre styrke og trygghet på å være deg. Du kommer mer i balanse og takler hverdagen på en bedre måte. Når du får indre styrke og trygghet på å være deg selv vil du også utstråle en helt annen energi på utsiden. Når du lærer deg selv å kjenne vil du merke at andre rundt deg også endrer seg fordi du nå har fått en annen innsikt, og ser verden der ute på en ny måte. Du vil ikke så lett ta deg nær av hva andre sier og gjør. Du blir styrket på innsiden.

En coachingprosess

  • Gjennom en coachingprosess tar jeg deg med på en indre reise.
  • En reise i deg selv
  • Du blir kjent med dine verdier og hvorfor de er viktige for deg
  • Du blir kjent med deg selv slik at du får større klarhet i tanker og følelser, og får ryddet i tankekaoset
  • Du lærer deg å bli mer åpen og kommunisere bedre
  • Vi åpner opp i blokkeringer som har satt seg fast i deg
  • Du lærer deg hvordan du kan beskytte deg bedre
  • Vi jobber med dine troer og overbevisninger
  • Når du forstår deg selv bedre og aksepterer deg selv og din sensitivitet blir det lettere for deg å kommunisere det ut til dine omgivelser

Gjennom en coachingprosess får du større klarhet og innsikt i deg selv slik at du blir tryggere på hvem du er og vil være. Det resulterer gjerne i mer energi, glede, indre ro og balanse og en styrket selvfølelse. Hvordan kan det bli bedre enn det?

En coachingprosess går over en periode på 2-3 mnd. hvor vi har 5 møter, mellom møtene jobber du med oppgaver vi har blitt enige om. Prisen finner du her

Er du klar for å gjøre en innsats for deg selv?

Coachingprosess

Din Nlp Coach

Hva er NLP?
NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer.
NLP står for Nevro Lingvistisk programmering. Det er en type psykologi som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans.

Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

NLP metodikken er unik på sitt felt og hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål, og til å utvikle de ressursene vi ønsker og trenger for å nå våre mål. NLP gir oss praktiske verktøy for å skape forandring som frigjør alle våre ressurser.

«mennesker har alle de ressurser de trenger for å nå sine mål»

Life coaching

En life coach jobber med klientens liv på alle områder, både det personlige og det profesjonelle, helse og relasjoner. Kundene kommer gjerne med et prekært tema, men i løpet av en life coaching prosess kommer vi inn på mange aspekter ved klientens Liv.

Nlp coach Anett-Kristin tar deg igjennom en coachingprosess slik at du blir bedre kjent med deg selv

Som coach er jeg en kvalifisert sparringspartner som hjelper deg til å se valgene og mulighetene du har. Jeg vil ved bruk av relevante spørsmål belyse det indre landskap slik at du får klarhet i hvorfor du gjør det du gjør, hva som kan endres, hva som skal til og hva som stopper deg. Jeg ønsker at du også skal se på din høysensitivitet som en ressurs og styrke for deg.

Coachingprosess

Gleder meg til å jobbe med deg

Varm hilsen fra Anett-kristin

Coachingprosess med nlp coach Anett-Kristin Andersen

Din helse og velvære coach

FØLG ANETT-KRISTIN
PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM ELLER SNAP; ANETT-KRISTIN.NO
ANETT-KRISTIN.NO – ET BEDRE LIV 
NLP COACHING – HEALING OG BERØRINGSTERAPI  –  FENG SHUI