Selvfølelse din grunnmur – tips til deg

Selvfølelse og selvbildet

Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelse henger tett sammen med selvbildet vårt, og handler om hvem vi føler at vi er.

Den som har en god selvfølelse, er gjerne bevisst sin egen identitet og egen verdi. En med lavere selvfølelse er mer splittet på disse områdene. Men det er godt å vite at det er mulig å øke selvfølelsen. Man bør da finne ut hvem man vil være, hvilke verdier og kvaliteter som er viktig å ha og gå inn for det. Det handler mye om å ta ansvar for eget liv. En god hjelp kan være å sette seg noen mål. Selvfølelsen har ikke noe med inntelligens å gjøre, men det kan være en fordel å bli kjent med sine sterke og svake sider. Kjenner vi oss selv kan vi ta i bruk våre ressurser og ta hensyn til våre svakhter.

Selvtillit handler om troen på det vi gjør og kan, og henger sammen med å mestre. Selvtilliten vår kan være forskjellig i ulike situasjoner. Man kan ha høy selvtillit i privatlivet fordi man er trygg og dyktig der, mens selvtillit i jobben kan være dårlig fordi arbeidet er ukjent og nytt.
(kilde. ukebladet Familien)

Dårlig selvfølelse

Det er forskjellige grunner til at vi føler oss usikre på oss selv og hvem vi er.  Mye henger tilbake til barndom og oppvekst. Ting som ble sagt og gjort. Kanskje er vi høysensitive, kanskje ikke. Mange har opplevd mobbing og den følelsen har satt seg fast i de. Noen har lagt lokk over, andre igjen sammenligner seg med andre og tror og føler at de er mye bedre enn seg selv. Alle har vi forskjellige bakgrunn, men følelsene kan være ganske like. Å føle seg mindre enn bra nok.

Det er derfor svært viktig å styrke barn og ungdoms selvfølelse. Slik at de kan bli trygge på hvem de er og at de er bra nok akkurat slik de er. Hver og en av oss er unike ♥

Å gå rundt med dårlig selvfølelse hindrer deg i å leve det livet du ønsker deg. Det kan hemme deg i å utfolde deg å komme ut med hvem du virkelig er. Det er ødeleggende både privat og på jobb. Du går rundt med en følelse av at du er annerledes, ikke bra nok, du føler seg svak, ser på andre som bedre enn deg selv, dette igjen medfører at du snakker deg selv ned, og bruker dine ressurser feil. Kjenner du deg igjen?

Sammenlig selvfølelsen din med grunnmuren på huset ditt.

Er den stabil og trygg? Hvordan vil du at den skal være?

Selvfølelse din grunnmur

Selvfølelse din grunnmur

Vi vil alle ha et solid fundament i selve grunnmuren  på huset vårt, slik at det står stabilt og gir personene i huset trygghet og balanse. Når vi merker at noe er galt med grunmuren, slår sprekker, synker og andre skavanker, vil vi gjerne fikse det så fort som mulig.
så hvorfor er det sånn at du utsetter å styrke din  egen selvfølelse?

Din grunnmur

Så hvordan vil du at din grunnmur skal være?
Hva med å sette deg selv i førersetet og styrke deg selv, slik at du blir din beste versjon. Vi er alle unike. Skap deg det fundamentet du trenger for å få din beste grunnmur.

10 tips til hvordan du kan styrke din selvfølelse:

1# Godta deg selv.
Begynn med å godta deg selv. Du er du. Du har masse flotte kvaliteter som alle andre mennesker.

2# Slutt med negativt selvsnakk.
Kutt ut negativt selvsnakk – snu fokuset til alt det positive flotte som er bra med deg

3# Omtal deg selv på en positiv måte.
Rett opp kroppen og vær rakrygget, smil til deg selv i speilet hver morgen og si positive ord til deg selv

4# List opp alle dine positive egenskaper.
Lag deg en liste over alle dine positive egenskaper – og alt som er bra

5# Lag en takknemlighetsbok
Begynn med å notere ned alt du er takknemlig for. Lag deg gjerne en bok

6# Fokuser på hvordan du vil ha det.
Flytt fokuset over fra hvordan du har det idag til hvordan du egentlig vil ha det. Fokuser fremover. Hva drømmer du om, hva vil du ha, hvordan vil du leve ditt liv?

7# Fokuser på det positive
Smil og latter, fokuser på det positive. De negative sporene vil til slutt forsvinne å bli borte – når du fokuserer kun på det du vil – settes det igang nye spor/stier i hjernen, og etterhvert vil du se og kjenne at livet åpner seg opp igjen og blomstrer.

8# Sammenlign deg kun med deg selv

9# Du får mer av det du fokuserer på

10# Velg deg beste for deg
Vi har alle valg. Velg det beste for deg. – Hva er viktig for deg i ditt liv?

Har du riktig fokus ?

Styrk din selvfølelse

Jeg hjelper deg med å styrke din selvfølelse slik at du blir trygg på hvem du er og hvem du vil være.  Å styrke seg selv vil ha en positiv effekt på både deg selv og de som er rundt deg. Når vi ikke har det bra med oss selv, påvirker det også våre omgivelser.

Ved at du blir tryggere på hvem du er og hva som er viktig for deg og snakker til deg selv på en positiv måte, gjør at du blir gladere og utstråler en positiv energi som smitter over på dine omgivelser.

Selvfølelse

Gjennom en coachingprosess hjelper jeg deg til å belyse ditt indre landskap slik at du får klarhet og innsikt. Vi jobber med dine verdier, drømmer og mål, slik at du blir tryggere på hvem du er og ønsker å værel.

«mennesker har alle de ressurser de trenger for å nå sine mål

Varm hilsen fra Anett-Kristin

Din helse og velvære coach

FØLG ANETT-KRISTIN
PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM ELLER SNAP; ANETT-KRISTIN.NO

ANETT-KRISTIN.NO – ET BEDRE LIV 
NLP COACHING – HEALING OG BERØRINGSTERAPI  –  FENG SHUI
STRØMMEN